Katedra aplikované hustologie
KAH
FSV UJOptimalisováno pro webovské prohlížeče
Tyto stránky se teprve připravují.
© Tomucha 1998-1999

Hypertextový výkladový gigaslovník pojmůkoeficient hustoty = procentuální ohodnocení pravděpodobnosti, že se vás babičky budou bát
kp. = zkratka "Kopání do psů"
kopatel = kopající, ten - který - kope
hustologie = vědní obor, zabívající se tzv. hustotou
hustota = míra zdánlivé nebezpečnosti, charakterisovaná koeficientem hustoty
sebezhustění = proces, během kterého si subjekt vědomě zvyšuje koeficient hustoty
hej-vy-metál = hustý hudební styl
KAH = katedra aplikované hustologie
FSV = fuckulta sociálních věd
UJ = Universita Jorgenova
DOOM = počítačová hra, nešetřící krví